Jobee.sk

Magazín o práci a kariére

PR

Ženy stále zarábajú v priemere až o štvrtinu menej ako muži

Problém nerovných pracovných a platových podmienok medzi pohlaviami dlhodobo pretrváva aj na Slovensku. Ako dosiahnuť spravodlivosť? 

 

Podľa štatistík bol v roku 2020 rozdiel medzi platovým ohodnotením žien a mužov až 25 %. Priemerný plat mužov totiž dosiahol úroveň 1696 Eur, zatiaľ čo u žien to bolo len 1285 eur v hrubom. Ešte horšou správou je, že tento stav sa oproti roku 2019 nezlepšil. Najväčšie rozdiely pritom nájdeme v oblastiach manažmentu a HR či pri vedúcich pozíciách. Pri nich dokonca nájdeme až dvakrát viac mužov ako žien.

„Najväčšie rozdiely nájdeme v oblastiach manažmentu, HR či pri vedúcich pozíciách.“

 

Problém začína už na pohovoroch

„Na Slovensku dlhodobo pozorujeme, že v sektoroch, kde dominujú ženy, sú platy v priemere nižšie. Treba tiež zdôrazniť, že zdravotníctvo a sociálna práca, školstvo ale aj ďalšie odvetvia, kde sledujeme dominanciu žien, často nie sú v zahraničí ohodnotené rovnako podpriemerne. Tieto sektory majú v mnohých krajinách Európy lepšie spoločenské a mzdové zaradenie, ako je tomu u nás na Slovensku,“ vraví Nikoleta Richterová, PR manažérka portálu Profesia.sk.

Dôvodov je samozrejme viacero, no najčastejšie sa spomína vplyv rodových zvykov, nutnosť odchodu na materskú dovolenku, no aj nižšia iniciatíva či motivácia. „Ženy si často už na pohovoroch pýtajú menej peňazí. Zároveň sa stretávajú s tým, že majú na trhu práce aj vďaka historickým označovaniam menej sebavedomia. Stále tiež pretrvávajú zvyklosti, pri ktorých je za živiteľa rodiny považovaný otec a matka sa má starať o domácnosť a deti,“ dopĺňa Nikoleta Richterová.

Cieľom štátnych aj súkromných podnikov by pritom mala byť rovnoprávnosť v platovom ohodnotení či čo najviac vyrovnaný pomer medzi mužmi a ženami na rovnakých pozíciách.  Napriek veľkým a pretrvávajúcim problémom nájdeme aj na Slovensku spoločnosti, ktoré sa k rodovým rozdielom postavili čelom.

 

Rozmanitosť prináša viac nápadov

Podľa prieskumu firmy 3M, ktorý sa vykonával v 17 krajinách po celom svete, pretrvávajú problémy s rovnosťou aj v oblasti STEM, teda vedy, techniky, inžinierstva a matematiky. Až 88 % opýtaných uviedlo, že ženy ale aj menšiny čelia v tomto smere veľkým prekážkam a že je nevyhnutné zvýšiť rozmanitosť na pozíciách v oblasti STEM.

 „Všetci naši zamestnanci majú rovnaké príležitosti. Radi sa podieľame na aktivitách, ktoré podporujú ich rozvoj a vzdelanie. Jednou z našich priorít je inšpirovať mladých ľudí, vrátane žien, aby sa venovali kariére v oblasti technológií,“ vraví Soňa Roventa-Hakszer, Regional Sales Operations Leader z 3M Slovensko.

Firma, ktorej portfólio pôsobnosti sa pohybuje od obchod a služby až po priemysel a vedu, sa dlhodobo zameriava na rodovú, komunitnú aj rasovú rovnosť. Napríklad v USA už dosiahla vyrovnané mzdy medzi všetkými zamestnancami bez ohľadu na pohlavie a zo všetkých jej vedeckých zamestnancov a výskumníkov je až 53 % žien.

„Len vďaka väčšej rozmanitosti v STEM môžeme dosiahnuť lepšiu globálnu spoluprácu medzi vedcami, prinášať ešte inovatívnejšie nápady a vylepšovať prístupy k existujúcim výskumným technológiám,“ dopĺňa Soňa Roventa-Hakszer z 3M.

 

Rovnosť nie je len o platoch

Pozitívny príklad nájdeme aj u susedov v Českej republike, kde sídli významná biotechnologická spoločnosť Contipro. Firma, ktorá patrí k najväčším dodávateľom kyseliny hyalurónovej na svete, si uvedomuje potenciál, ktorý do vedy ženské výskumníčky prinášajú. „Momentálne u nás pracuje naprieč všetkými pozíciami výskumu a vývoja 68 percent žien. Zastávajú rôznorodé pozície naprieč celou spoločnosťou až po vedúce funkcie,“ vraví Iva Dolečková, vedúca kozmetického výskumu a vývoja v Contipro.

Podľa odborníkov by však záujem o zamestnancov nemal končiť pri platoch. Poukazujú aj na potrebu pracovné aj osobnostného rozvoja. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom rôznych tréningov a kurzov, prepájaním pracovných tímov či rôznymi motivačnými programami.

Napríklad môže zamestnávateľ zamestnancovi ponúknuť možnosť využívať určitú časť svojej pracovnej doby na vymýšľanie a budovanie vlastných projektov a nápadov. Keďže majú zamestnanci rôzne zázemie, prichádzajú do spoločností s rôznymi skúsenosťami, kompetenciami či vlastnosťami. Práve táto rozmanitosť pomáha firmám rásť a neustále inovovať. Zároveň im pomáha reagovať na potreby zákazníkov, dodávateľov a partnerov.

obrázky: freepik
zdroj: ts

 

Advertoriál

Sponzorovaný obsah na magazíne Jobee.sk