Jobee.sk

Magazín o práci a kariére

Kariéra

Čo robí a koľko zarába: HR špecialista, personálny konzultant a recruiter

Zaujíma vás práca s ľuďmi, ktorí hľadajú novú kariéru? Chcete, aby boli ľudia vo svojej firme spokojní? Potom by ste mali vedieť čo najviac o ich motivácii, mať výnimočné soft skills a zaujímať sa o pracovný trh – aké povolania sú žiadané a ktoré zapadajú prachom? O to všetko sa zaujímajú HR špecialisti, personálny konzultanti a recruiteri.

 

V našom seriáli o pracovných pozíciách sme sa pozreli na to, čo robia a koľko zarábajú ľudia pracujúci v personalistike a ľudských zdrojoch.

 

 

HR špecialista

HR špecialista je profesionálny pracovník zaoberajúci sa všetkým, čo sa týka ľudských zdrojov – human resources. Pripravujú pracovné benefity, balíčky kompenzácií, vytvárajú politiku spoločnosti, vedú záznamy o zamestnancoch a zabezpečujú, aby bola na pracovisku zdravá a produktívna atmosféra.

 

Náplň práce HR špecialistu

Vo svojej práci sa HR špecialisti venujú týmto aktivitám:

 • výber zamestnancov, ktorí najlepšie spĺňajú potreby firmy – majú profesionálne aj osobnostné predpoklady na dané pracovné miesto,
 • kontrola dochádzky,
 • overovanie spokojnosti v práci,
 • komunikácia s vedením pri prispôsobovaní pracovných podmienok potrebám zamestnancov,
 • starostlivosť o zamestnancov.

 

Vlastnosti a schopnosti HR špecialistu

HR špecialista musí mať dobré komunikačné a organizačné schopnosti. V práci potrebuje byť efektívny a viesť si podrobné záznamy o potrebách zamestnancov firmy. Najlepší výkon podávajú vtedy, ak sú s prácou spokojný, preto by mal HR špecialista konzultovať s vedením možnosti na zlepšenie pracovnej atmosféry vo firme. Potrebuje jasne formulovať výsledky svojich analýz, vedieť spracovať dáta a vytvoriť z nich zrozumiteľné praktické informácie. Mal by byť tiež láskavý a mať pochopenie pre iných ľudí.

 

Plat špecialistu na ľudské zdroje

Priemerný plat HR špecialistu je 1 600 eur mesačne*.

 

Personálny konzultant

Personálny konzultant v ľudských zdrojoch pomáha ľuďom pochopiť, aké sú ich silné a slabé stránky a ako využiť ich vlastnosti a schopnosti pri hľadaní novej práce. Môže s nimi taktiež nacvičiť priebeh pracovného pohovoru a pomôcť vylepšiť životopis.

 

Náplň práce personálneho konzultanta

Personálny konzultant vo svojej práci plní aj nasledujúce úlohy:

 • inzeruje voľné pracovné pozície,
 • selektuje kandidátov z internej databázy ako aj z externých databáz záujemcov o prácu,
 • organizuje výberové pohovory,
 • hodnotí kandidátov na základe ich profesijných skúseností a osobnostných predpokladov a potom ich odporúča vhodným klientom – budúcim zamestnávateľom,
 • poskytuje konzultácie a poradenstvo uchádzačom o prácu.

 

Vlastnosti a schopnosti personálneho konzultanta

Personálny konzultant sa neustále stretáva s ľuďmi a preto musí mať priateľský a empatický postoj. Zároveň je ochotný spoznávať ich do hĺbky a hľadať s nimi vhodné pracovné pozície. Mal by byť ľudský a tiež dobrý poslucháč, aby vedel rozpoznať potreby a spomínané silné a slabé stránky klienta. Pre túto prácu sú dôležité aj komunikačné schopnosti. V neposlednom rade by mal mať prehľad v rôznych pracovných miestach, predovšetkým v tých, o ktoré je v súčasnosti najväčší záujem.

 

Plat personálneho konzultanta v HR

Priemerný plat personálneho konzultanta je okolo 1 500 eur – od 1 100 do 2 100 eur*.

 

Recruiter / headhunter

Recruiter

Recruiter, alebo špecialista výberov, má podobnú prácu ako personálny konzultant. Zvyčajne však pracuje pre jednu konkrétnu firmu a vedie pohovory s uchádzačmi o konkrétne pracovné miesto.

 

Náplň práce recruitera

Náplňou práce recruitera je:

 • čítanie životopisov, telefonické pohovory ako aj pohovory zoči-voči,
 • vyraďovanie neperspektívnych záujemcov o pracovné miesto a komunikácia s nimi,
 • samotné pohovory – zisťovanie predstáv uchádzača o náplni práce, výške platu, informovanie o tom, čo hľadá daná firma a o benefitoch spojených s prácou,
 • testovanie znalostí – jazykových, technických, prípadne iných, ktoré sú potrebné pre výkon danej práce,
 • sledovanie portálov s pracovnými ponukami a inzerátmi,
 • evidencia uchádzačov o prácu a administratívne úkony spojené s pohovormi a s prijímaním nových zamestnancov.

 

Vlastnosti a schopnosti recruitera

Ako je už z opisu práce zrejme, recruiter musí mať vycibrené komunikačné schopnosti. Taktiež by mal byť empatický, aby vycítil, či uchádzač o prácu v niečom klame a ako zapadne osobnostne do kolektívu vo firme. Nejde totiž iba o to, aby mal potrebné znalosti a zručnosti.

 

Plat recruitera

Plat recruitera sa pohybuje okolo 1 500 eur mesačne*.

* informácia o priemernej výške mzdy podľa platy.sk (február 2023)
obrázky: freepik.com

Redakcia

Redaktor magazínu Jobee.sk. Snaží sa vám priniesť zaujímavé informácie na témy kariéra, motivácia a pracovný život.