Jobee.sk

Magazín o práci a kariére

Kariéra

Čo robí a koľko zarába: Recepčná, administratívny pracovník, operátor call centra

Máte radi organizačné systémy, komunikáciu s ľuďmi a vypĺňanie dokumentov? V tom prípade by vás mohlo zaujať niektoré z nasledujúcich povolaní.

 

 

Recepčná

Keď si predstavíte prácu recepčnej, vybavia sa vám zrejme pred očami kvalitné dubové vitríny, množstvo kľúčov a príjemný personál vítajúci vás v hoteli počas dovolenky. Za touto profesiou sa však skrýva oveľa viac ako evidencia hostí.

 

Náplň práce na recepcii

Recepčná je zodpovedná za chod celej recepcie, za ohlasovanie a uvádzanie návštev a poskytovanie rôznych informácií návštevníkov. Zaznamenáva príchody a odchody do knihy návštev, preberá a prepája telefonáty a prijíma a odovzdáva rôzne odkazy.

Recepcia nemusí byť iba v hoteloch, hovoríme aj o rôznych nemocniciach, administratívnych budovách alebo štátnych inštitúciách či veľkých korporátnych firmách. Recepčné v nich distribuujú korešpondenciu, faxy aj e-maily. Keďže recepcia robí prvý dojem, sú zodpovedné aj za poriadok a čistotu, prípadne za rýchle riešenie nepríjemných situácií.

 

Plat recepčnej

Plat recepčnej sa pohybuje od 750 eur pri nástupe až po 1350 eur pri dlhodobej praxi. Výrazne závisí od veľkosti spoločnosti, pre ktorú pracuje.

 

Administratívny pracovník

Šušťanie papierov, klikanie na klávesnici a nekonečné dáta, v ktorých musíte mať poriadok. Tak by sa trochu romanticky dala opísať práca administratívneho pracovníka.

 

Náplň práce administratívneho pracovníka / pracovníčky

Základom je vybavovanie firemnej korešpondencie, elektronickej pošty a telefonátov spolu s vytváraním, evidenciou, zakladaním, vyhľadávaním a napokon aj archiváciou rôznych dokumentov. Administratívny pracovník vybavuje rôzne záležitosti v mene firmy, napríklad na úradoch alebo v právnických inštitúciách. Plní úlohy, ktoré mu zadáva vedenie, pripravuje podklady pre meetingy alebo na služobné cesty. Komunikuje s partnermi spoločnosti, často aj so zákazníkmi, ale neponúka žiadne produkty ani služby. Mnohokrát je zároveň zodpovedný za dochádzkový systém.

Cieľom jeho práce je organizovať informácie, poskytovať ich skrátenú verziu svojim nadriadeným, starať sa o dokumentáciu a vždy vedieť nájsť ten najdôležitejší dokument v danej situácii. K rutinnej práci patrí aj obsluha kancelárskych zariadení, napríklad tlačiarne, kopírky alebo faxu. Toto povolanie vyžaduje veľkú mieru samostatnosti a organizačných schopností. Zvyčajne vedie k zamestnaniam ako office manager, asistent alebo účtovník.

 

Plat pracovníka v administratíve

Plat administratívneho pracovníka sa pohybuje v závislostí od rokov praxe a skúseností v rozmedzí od 850 až do 1600 eur mesačne. Nástupný plat je zväčša na spodnej hranici, pričom úzko súvisí aj s veľkosťou firmy, pre ktorú pracuje.

 

Operátor call centra

Telefonický operátor, alebo aj operátor call centra, je obľúbená brigáda vysokoškolských študentov, ktorá je čoraz populárnejšia aj u bežnej populácie. Má dve obrovské výhody – často je možné vykonávať ju z domu a v drvivej väčšine prípadov máte presne určené odpovede, ktoré je potrebné zákazníkom poskytnúť.

 

Náplň práce telefonického operátora

Práve to je základnou úlohou operátora call centra – odpovedať na otázky zákazníkov, poskytovanie všeobecných, ale aj špecifických informácií. Môže byť zamestnaný v akomkoľvek odvetví, od poskytovateľov internetu až po predajne s lacným nábytkom. Spolupracuje zároveň s ostatnými členmi oddelení firmy, aby dokázal poskytnúť adekvátnu odpoveď na akúkoľvek otázku. Vybavuje žiadosti, sťažnosti a reklamácie. Pokiaľ nie je možné vyriešiť problém zákazníka okamžite, eviduje požiadavky volajúcich do informačného systému. Je zodpovedný za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií.

 

Plat telefonického operátora

Plat operátora call centra sa pohybuje od 750 do 1300 eur a závisí aj od miery spokojnosti zákazníkov s jeho vystupovaním a ochotou. Pre túto profesiu je potrebná trpezlivosť a pozitívna komunikácia za každých okolností.

obrázky: freepik.com

 

Redakcia

Redaktor magazínu Jobee.sk. Snaží sa vám priniesť zaujímavé informácie na témy kariéra, motivácia a pracovný život.