Jobee.sk

Magazín o práci a kariére

Kariéra

Čo robí a koľko zarába: Ekonóm, Ekonomický analytik a Audítor

Práca s peniazmi vyžaduje výpočty, prognózy, sledovanie vývoja trhu a analytické myslenie. Je to to pravé orechové pre vás? Pozrime sa lepšie na to, čo robí a koľko peňazí za svoju prácu dostane ekonóm, ekonomický analytik a audítor.

 

 

Ekonóm

Ekonóm má vo firme zodpovednosť za tok peňazí všetkými smermi – k zamestnancom, na investície do materiálov či produktov, ako aj na marketing a podobne.

 

Náplň práce ekonóma

 • zodpovednosť za účtovníctvo vo firme – vedie všetky záznamy o pohybe peňazí,
 • kontrolovanie záväzkov spoločnosti – napríklad splácanie úverov alebo vyplácanie mzdy,
 • vedenie pokladnice spoločnosti,
 • tvorba a kontrola interných predpisov,
 • tvorba návrhov na optimalizáciu nákladov firmy,
 • spisovanie mesačných, kvartálnych a ročných výkazov,
 • tvorba reportov a analýz pre riaditeľa a užšie vedenie firmy,
 • vypĺňanie daňových priznaní.

Ekonóm musí mať organizačné schopnosti a ovládať všetky príslušné zákony – napríklad tie, ktoré sa týkajú daní. Venuje sa administratíve, preto musí mať vhodný systém práce, aby bolo všetko hotové včas. Potrebuje aj zmysel pre detail a schopnosť kontrolovať po sebe prácu tak, aby bola bezchybná.

Plat ekonóma

Priemerný plat ekonóma je 1 500 eur, môže sa pohybovať od 1 000 do 2 000 eur.

 

Ekonomický analytik

Ekonomický analytik využíva štatistiky a informácie o správaní verejnosti na to, aby tvoril analýzy ekonomického správania.

 

Náplň práce ekonomického analytika

Vo svojej práci sa venuje najmä tomuto:

 • analýza ekonomickej situácie v konkrétnych spoločnostiach, ale aj v celej spoločnosti – teda na mikro aj makro úrovni,
 • na základe analýz tvorí prognózy budúceho vývoja ekonomiky na rôznych úrovniach,
 • navrhuje riešenia, ako zlepšiť ekonomickú úroveň krajiny alebo firmy,
 • primárne sa venuje národnému hospodárstvu, ak by pracoval vo firme, nazývame ho skôr finančným analytikom. Náplň ich práce je však podobná, hlavný rozdiel je v tom, že ekonóm sa zaoberá financiami celej krajiny.

Ekonomický analytik musí byť pozorný a precízny. Pracuje presne a potrebuje aj dobrú predstavivosť, aby mohol tvoriť finančné prognózy. Mal by byť sebaistý a využívať svoje analytické myslenie na dennej báze. Potrebuje však aj praktické myslenie, pretože analýzy, ktoré vytvára, musí prezentovať iným ľuďom tak, aby boli pre nich zrozumiteľné. Mal by mať tiež dobrú pamäť, byť komunikatívny a sebaistý.

Plat ekonomického analytika

Priemerný plat ekonomického analytika sa pohybuje medzi 1 200 a 1 800 eurami.

 

Audítor

Práca auditora

 

Audítor je osoba, ktorá je poverená na to, aby kontrolovala a overovala finančné záznamy vo firmách. Zisťuje, či sú správne zaplatené dane a či nedochádza k podozrivým únikom peňazí. Kontroluje financie rôznych spoločností a firiem v rozličných priemyselných odvetviach.

 

Náplň práce auditora

Audítor sa venuje týmto činnostiam:

 • kontrola dodržiavania legislatívy,
 • kontrola platenia daní,
 • kontrola účtovníctva – ak sú nejaké nejasnosti, komunikuje s účtovníkmi firmy, prípadne s riadením firmy,
 • vypracovanie správ a analýz z auditu vo firme,
 • upozorňovanie na chyby a kontrola ich nápravy.

Povaha práce audítora je tak trochu nepríjemná – ak niekoho kontrolujeme, zvyčajne zaujíma obranný postoj. Audítor teda nie je najobľúbenejšou osobou, keď príde do firmy, potrebuje sa správať maximálne profesionálne. Musí si vedieť zachovať chladnú hlavu a nereagovať emocionálne ani ak sú naňho nepríjemní. Zároveň sa nemôže nechať podplatiť, ide teda o bezúhonnú osobu. Pre samotnú prácu je potrebná dobrá pamäť, precíznosť, znalosť daňových zákonov a organizácia vlastnej činnosti a administratívy. Má byť zodpovedný a zvládať matematické výpočty rýchlo a precízne.

Plat auditora

Priemerný plat audítora sa pohybuje okolo 2 400 eur, rozpätie je veľmi široké – od 1 000 do 3 800 eur.

 

obrázky: freepik.com

 

Redakcia

Redaktor magazínu Jobee.sk. Snaží sa vám priniesť zaujímavé informácie na témy kariéra, motivácia a pracovný život.